Gomba webáruház

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (a továbbiakban: „Szabályzat”) a BIO-FUNGI Termelő és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://shop.chefgomba.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit szabályozza.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal, a Weboldal működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást.

Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Szabályzat hatálya a Weboldal jogviszonyokra terjed ki.

Felhasználó: aki a Weboldalon böngészik, Weboldal tartalmát látogatja, olvassa, nézi, Weboldalon hozzászólást tesz közzé, Weboldalon vásárol, a Weboldal bármely funkcióját használatba veszi (a továbbiakban „Felhasználó”)

1. A szolgáltatók adatai

1.1. A Szolgáltató adatai

A gazdálkodó szervezet neve

BIO-FUNGI Termelő és Kereskedelmi Kft.

A gazdálkodó szervezet székhelye

2338 Áporka, Szabadságtelep 030/10. hrsz.

Adószám

10957013-2-13

Cégjegyzékszám

13 09 123337

E-mail cím

info@chefgomba.hu

A szerződés nyelve: magyar

1.2. Adatbázis és kliens oldali tárhelyszolgáltató adatai

(a továbbiakban „Kliens oldali tárhely szolgáltató”)

Cégnév: Google Ireland Limited

Székhely: 3rd Floor Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Dublin, Ireland

Adószám: nincs publikus adószám

Telefonszám: +353 1 436 1000

E-mail cím: dublin-datacenter@google.com

1.3. Szerver oldali tárhelyszolgáltató adatai

(a továbbiakban „Szerver oldali tárhely szolgáltató”)

Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

Adószám: 14571332-2-42

Telefonszám: +36 1 789 2789

E-mail cím: support@tarhely.eu

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2023. augusztus 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a Weboldalon közzéteszi. A Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A letöltés korlátozása nem vonatkozik a jelen Szabályzat illetve az Adatkezelési tájékoztató című dokumentumokra.

3. Regisztráció és bejelentkezés

3.1 A regisztráció a megrendelés elengedhetetlen feltétele. Regisztráció nélkül a megrendelés megvalósíthatatlan.

A regisztrációt a webalkalmazás alján található „Regisztráció” gombra kattintva teheti meg. Az adatok kitöltését követően a “Regisztráció” gombra kattintva véglegesíti a regisztrációját. A regisztráció elküldésével az Ügyfél kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a webalkalmazásban közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul, elfogadja a BIO-FUNGI Termelő és Kereskedelmi Kft. adatvédelmi nyilatkozatát, ezért kérjük, körültekintően olvassa el azt az alábbi linken: https://chefgomba.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A regisztráció visszaigazolásáról automatikus email-t küldünk ki Önnek.

3.2 Az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.3. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait nem érinti. Szolgáltatót, a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. Vásárlás

4.1. A megvásárolható termékekről részletes leírást, a termék tulajdonságait, jellemzőit, a termék egyedi adatlapja tartalmazza.

4.2. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A Kosár menüpontban a Vevő már az ÁFA-val kiegészített árakat látja.

4.3. A webshopon megrendelhető termékek árának megváltoztatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a webshopon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5. A megrendelést a Szolgáltató webshopján keresztül akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.6. Megrendelés feladására a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon, vagy a termék kategóriákon belüli Listanézetben található Kosárba gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a „Kosár” ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Kosár” oldalon kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját. A megrendelés feladására, a „Kosár” oldalon található a „Megrendelés” gombra kattintást követően kerül sor.

4.7. A megrendelés rögzítésével az Ügyfél tudomásul veszi, hogy megrendelésének teljesítése fizetési kötelezettséggel jár.

5. Fizetési módok

5.1. Készpénzes fizetés

A megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése a telephelyünkön történő személyes átvételkor készpénzben lehetséges.

5.2. Készpénzes utánvétes fizetés

A házhozszállítás esetén a megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése a futárnak történő készpénzes (utánvételes) fizetéssel történhet.

5.3. Átutalásos utánvétes fizetés

A megrendelésről kiállítjuk a számlát, melyet a futárunk kézbesít önnek a rendelésével együtt. A rendelés ellenértékét a számlán lévő számlaszámra történő átutalással tudja kiegyenlíteni, 8 naptári napon belül. Az utalás közleményébe mindenképp tüntesse fel a számla sorszámát.

A sorszám feltüntetésének hiányáért, valamint hibás sorszám megadásáért nem vállalunk felelősséget. A hiányzó közleményű, vagy hibás közleményű utalásokat nem tudjuk beazonosítani, se jóváírni. 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelem esetén a rendelést nem áll módunkban teljesíteni.

6. Szállítási módok

6.1. Személyes átvétel: A “Kosár” menüpontban válassza ki a személyes átvételt, mint szállítási módot, itt megjelenik telephelyünk nyitvatartási ideje. Csak és kizárólag az ott szereplő nyitvatartási időben van lehetőség a megrendelt termékek átvételére. Ebben az esetben azonban kérjük, minden esetben várja meg az értesítő e-mailt, melyben tájékoztatjuk, hogy rendelése átvehető. Személyes átvétel esetén a termékek ellenértéke a rendelésnél kiválasztott fizetési módon egyenlíthető ki. A személyesen átvett termékekre a pénztárttól való távozás után esztétikai állapotára vonatkozóan utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

6.2. Házhozszállítás: Budapest egész területére vállalunk díjmentes szállítást. Budapesten kívül, Pest megye területére szintén vállalunk kiszállítást, de ez esetben előre egyeztetett fuvardíj fizetendő az Ügyfél részétől. Házhozszállítás esetén az termékek ellenértéke a rendelésnél kiválasztott fizetési módon egyenlíthető ki. Pest megyén kívül eső szállítási címre történő kiszállítást nem tudunk vállalni.

7. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

7.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését, a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, az esetleges fuvardíjat/szállítási díjat (opcionális) és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

7.2. E visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható átvételi, szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

7.4. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

7.5. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

7.6. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

8. Teljesítési és fizetési feltételek

8.1. A megrendelések összekészítése személyes készpénzes átvétel esetén a megrendeléstől számított maximum 48 órán belül megtörténik.

8.2. Ha a szolgáltató a szerződésben –megrendelésben- vállalt kötelezettségét nem tudja teljesíteni, mert a termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül visszafizetni.

8.3. A házhozszállítással rendelt eszközök kézbesítését a kiválasztott szállítási dátumra a Szolgáltató díjmentesen vállalja. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

8.4. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően nem biztosít lehetőséget Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására. Az Ügyfél a kiszállítás időpontjában elérhető kell legyen a megadott szállítási címen. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

8.5. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen, amennyiben erről a választott kiszállítási időpont előtt 48 órával emailben értesíti a Szolgáltatót.

8.6. A megrendelt termékről számla/nyugta készül, mely a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

9. Elállási/felmondási jog

9.1. Ha a Felhasználó eláll a Szerződéstől, a Szolgáltató fizikai termék esetén a termék kézhez vételét, egyéb termék vagy szolgáltatás esetén az elállási/felmondási nyilatkozat beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszafizeti a Felhasználó számára a szerződésben szereplő termék(ek) ellenértékét, valamint a Felhasználó által teljesített valamennyi szolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

9.2. Ha a Felhasználó a Szerződés alapján terméket vett át, köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

9.3. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. A Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű

 • használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli.

9.4. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

9.5. A Felhasználó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a fogyasztó még nem kezdte meg ezen kivételszabály alá tartozó termék(ek) használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

9.6. A fenti pontokban foglaltak általános érvényűek, amelyektől a Szolgáltató a Felhasználó javára termékenként eltérhet, mely eltérést az adott termék oldalán közzétesz.

9.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

9.8. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

9.9. A Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti a Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

9.10. A Felhasználó elfogadja és szavatolja a Szolgáltatónak, hogy a Szolgáltatás megrendelésével a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítését a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, ezért a Felhasználó a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5. A Felhasználó szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. A Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól beszerezze, illetve a Felhasználó kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adato(ka)t.

11. Panaszkezelés rendje

11.1. A Weboldal célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

E-mail cím: info@chefgomba.hu

Levelezési cím: 2338 Áporka, Szabadságtelep 030/10. hrsz.

11.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja, és a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. A Felhasználó a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

11.5. A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

11.6. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is vagy területi szerveihez:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

 • Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
 • Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
 • Központi telefonszám: +36 1 459 4800
 • Faxszám: +36 1 210 4677
 • E-mail: nfh@nfh.hu

Vagy területi szerveihez:

Pest Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

 • Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit
 • Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
 • Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
 • Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900
 • Telefax: +36 1 236-3956
 • E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti

Panasza esetén lehetősége van a budapesti békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület

 • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefonszáma: (1) 488-2131
 • Fax száma: (1) 488-2186
 • Elnök: Dr. Baranovszky György
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.9. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12. Adatvédelem

12.1. A Weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a Weboldalon (https://chefgomba.hu/adatkezelesi-tajekoztato/).

Kelt: 2023.08.01.

1. sz. melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Címzett:

BIO-FUNGI Termelő és Kereskedelmi Kft.

2338 Áporka, Szabadságtelep 030/10. hrsz.

info@chefgomba.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: [a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése]

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: [a megfelelő megjelölendő]

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: